Turneringsleder informerer

 

  1. Det er spillernes ansvar å sette seg på rett plass ved bordet. Setter de seg feil, får hvert av de involverte lagene –1 imp pr. spill som blir annullert.
  2. Står to eller flere lag likt i vinnerpoeng når turneringen er slutt, er det innbyrdes oppgjør som avgjør. Er det flere lag som ender likt, er det summen av VP i de innbyrdes oppgjør som bestemmer rangeringen.
  3. Det deles ut 16 FP pr. kamp til seirende lag. Alt mellom 8,00 VP og 11,99 VP regnes som uavgjort i henhold til MP. I tillegg kommer en bonus pr. spiller for de 3 første plassene. (28-16-12)
  4. Protestfrist er 30 min. etter publisering av sluttresultatet. Når det gjelder forhold som spillerne ikke med rimelighet kunne være klar over, er protestfristen 48 timer.
  5. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt under kampene. Dette først og fremst for å unngå muligheten for informasjon om spill. Brudd straffes med ½ VP til laget.
  6. Alkoholforbud gjelder i og utenfor spillelokalet under mesterskapet.
  7. Under en kamp har ikke spillerne i lukket rom anledning til å forlate rommet, unntatt etter tillatelse av TL.
  8. LINE-UP frister

 

 1. Halvrunde  
Gjestende lag: 10 min før halvrunden starter
Arrangerende lag: 5 min før halvrunden starter
2. Halvrunde  
Arrangerende lag: 10 min før halvrunden starter
Gjestende lag: 5 min før halvrunden starter