Bulletiner

Det vil dessverre ikke utarbeides bulletiner i 2022.

 

Bulletin 1-2019

Bulletin 2-2019

Bulletin 3-2019

Bulletin 4-2019

Bulletin 5-2019

 

 

 

   Bulletiner 2018
 
  Bulletin 1  Onsdag 9.mai
 

Bulletin 2

 Torsdag 10.mai
  Bulletin 3
 Fredag 11.mai
 

Bulletin 4

 Lørdag 12.mai
  Bulletin 5
 Søndag 13.mai