Program

Tidsplan NM for klubblag 2017
Torsdag 25. mai
09:30 - 11:30 Runde 1, 1. halvrunde 
11:40 - 13:40 Runde 1, 2. halvrunde 
13:40 - 14:20 Lunsj
14:20 - 16:20 Runde 2, 1. halvrunde
16:30 - 18:30 Runde 2, 2. halvrunde
18:40 - 20:40 Runde 3, 1. halvrunde
Fredag 26: mai
09:00 - 11:00 Runde 3, 2. halvrunde
11:10 - 13:10 Runde 4, 1. halvrunde
13:10 - 13:50 Lunsj
13:50 - 15:50 Runde 4, 2. halvrunde
16:00 - 18:00 Runde 5, 1. halvrunde
18:10 - 20:10 Runde 5, 2. halvrunde
Lørdag 27. mai
09:00 - 11:00 Runde 6, 1. halvrunde
11:10 - 13:10 Runde 6, 2. halvrunde
13:10 - 13:50 Lunsj 
13:50 - 15:50 Runde 7, 1. halvrunde
16:00 - 18:00  Runde 7, 2. halvrunde
20:00 Bankett og premieutdeling
Scandic Bergen City