Bridgelærerutdanning

Helgeland Bridgekrets i samarbeid med NBF, Mo BK og Båsmo BK arrangerer bridgelærerutdanning i forbindelse med NM-lag finalen.

Tid: 10.-13. mai 2018, start kl. 09.00, slutt kl. 13.30
Sted: Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana
Kursansvarlige: Anita Karlsen og Lars Arthur Johansen
Forelesere: Anita Karlsen, Lars Arthur Johansen, Marianne Harding og Kurt Ove Thomassen
Kursavgift: Kr. 1.500 som refunderes av NBF når man har vært med på å holde kurs første gang.
Kursavgiften betales til konto 4750 47 65071. Husk å merke innbetalingen med navn
på deltaker. Det er vanlig at klubbene legger ut for kursavgiften.

Inkludert i kurspakken: Kurset
4 overnattinger på Scandic Meyergården (9.-13.mai)
4 lunsj (tors, fre, lør, søn), 2 middag (tors, fre), 1 jubileumsmiddag (lør)
Startavgift jubileumsturneringen.

Påmelding: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3208baasmobk@pronet.no eller kontakt
Kurt Ove Thomassen 906 66041 eller kurtove@hotmail.com

INVITASJON